De fundamentele eisen

De BPV verwijst naar de fundamentele eisen die van toepassing zijn op bouwwerken in plaats van de fundamentele voorschriften die vastgelegd zijn in de BPR. Het gaat voornamelijk om dezelfde eisen, rekening houdend met deze veranderingen:

  • er wordt rekening gehouden met de volledige levenscyclus van de bouwwerken, namelijk de fase van de bouw, het gebruik en de sloop ervan, en niet meer alleen met de gebruiksfase;
  • het inbraakrisico werd toegevoegd aan de eis met betrekking tot de veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • de toegankelijkheid voor gehandicapten wordt uitdrukkelijk vermeld in de eis met betrekking tot de veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • de eis met betrekking tot hygiëne, gezondheid en milieu werd gedeeltelijk geherformuleerd en verwijst explicieter naar de aanwezigheid en de emissie van gevaarlijke stoffen en de invloed ervan op de milieukwaliteit en het klimaat (broeikasgassen);
  • er is een zevende eis toegevoegd in verband met het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De volledige lijst van de fundamentele eisen vindt u via deze link .