De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

De BPV verwijst niet meer naar systemen van verklaring van overeenstemming zoals vastgelegd in de BPR, maar naar systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid. Deze nieuwe benaming berust op geen enkele fundamentele verandering ten opzichte van de oude systemen, tenzij de afschaffing van het systeem van niveau 2 en de verwijzing naar de bepaling van het producttype in plaats van naar typeonderzoek.

De tabel met toelichting bij de verschillende systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid vindt u via deze link.