BPV versus BPR

Dit deel van de website is gewijd aan de gebruikers van de Bouwproductenrichtlijn teneinde hun, onder de vorm van gedetailleerde artikels, de belangrijkste wijzigingen te tonen welke door de Bouwproductenverordening worden teweeggebracht.