De andere zogenaamde vrijwillige kwaliteitsmerktekens

Voor elk bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling verstrekt werd, is de CE-markering de enige markering die de conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties bevestigt met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder deze geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.
Toch kunnen er andere markeringen gebruikt worden op voorwaarde dat ze bijdragen tot de betere bescherming van de gebruikers van de bouwproducten en dat ze niet onder de bestaande harmonisatiewetgeving van de Unie vallen.

Zo kunnen in België bijvoorbeeld steeds de vrijwillige merken ATG en BENOR gebruikt worden als deze een meerwaarde betekenen voor de CE-markering wat de bescherming van de gebruikers betreft. Dit kan bijvoorbeeld door voor essentiële kenmerken die al onder de CE-markering vallen, te voorzien in de toepassing van een systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid dat van een hoger niveau is dan het systeem dat voorgeschreven wordt in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Voor meer informatie over ATG, zie www.butgb.be