De vereenvoudigde procedures

Om de financiële lasten voor de ondernemingen, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, te verlichten, kunnen er vereenvoudigde procedures gevolgd worden voor de bepaling van het producttype:

Vereenvoudige procedure Principe
Voorwaarden
Het product wordt geacht zonder tests of berekening of zonder verdere tests of berekening (CWT/CWFT-cases) een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te halenHet typeonderzoek en de typeberekening kunnen vervangen worden door geëigende technische documentatie waaruit blijkt dat het product voor een of meer van zijn essentiële kenmerken geacht wordt een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te halen zonder tests of berekening of zonder verdere tests of berekening
 • Het product valt onder een geharmoniseerde norm of is in overeenstemming met een Europese technische beoordeling.
 • De procedure moet vastgesteld en beschreven zijn in de betrokken geharmoniseerde technische specificatie of in een relevant besluit van de Europese Commissie.
 • In het geval van een systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1 of 1+, verifieert een aangemelde productcertificatie-instantie de geëigende technische documentatie.
Gebruik van alle of een deel van de gegevens die overeenstemmen met het producttype van een andere fabrikant (Shared ITT)Het typeonderzoek en de typeberekening kunnen vervangen worden door geëigende technische documentatie waaruit blijkt dat het product overeenstemt met het producttype van een ander bouwproduct van een andere fabrikant en waarvoor al tests of berekeningen verricht werden overeenkomstig de betrokken geharmoniseerde norm
 • Het product valt onder een geharmoniseerde norm.
 • Het product stemt overeen met het producttype van een product van een andere fabrikant en waarvoor al tests of berekeningen verricht werden overeenkomstig de betrokken geharmoniseerde norm.
 • De fabrikant die het producttype bepaald heeft, geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens en blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de resultaten.
 • In het geval van een systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1 of 1+, verifieert een aangemelde productcertificatie-instantie de geëigende technische documentatie.
Gebruik van alle of een deel van de resultaten van de tests waaraan een samenstel of een of meer componenten ervan onderworpen zijn door de leverancier van het samenstel of van een of meer componenten ervan (Cascading ITT)Het typeonderzoek en de typeberekening kunnen vervangen worden door geëigende technische documentatie waaruit blijkt dat het product een samenstel is van componenten die de fabrikant naar behoren samenvoegt volgens de instructies van de leverancier. De leverancier testte het samenstel of de componenten van het betrokken samenstel al overeenkomstig de betrokken geharmoniseerde technische specificatie op een of meer essentiële kenmerken
 • Het samenstel valt onder een geharmoniseerde norm.
 • Het samenstel bestaat uit componenten die de fabrikant naar behoren samenvoegt volgens de nauwkeurige instructies van de leverancier van het samenstel of de componenten ervan.
 • De leverancier van het samenstel of de componenten ervan geeft toestemming voor het gebruik van zijn testresultaten en blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid ervan.
 • In het geval van een systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1 of 1+, verifieert een aangemelde productcertificatie-instantie de geëigende technische documentatie.
Gebruik van alternatieve methoden voor de bepaling van het producttypeEen micro-onderneming kan voor de bepaling van het producttype andere methoden gebruiken dan degene die voorgeschreven worden door de betrokken geharmoniseerde norm. Hiervoor dient de micro-onderneming met specifieke technische documentatie aan te tonen dat het product voldoet aan de toepasselijke voorschriften en dat de procedures gelijkwaardig zijn aan de procedures waarin de geharmoniseerde norm voorziet
 • De fabrikant moet een micro-onderneming zijn.
 • Het product valt onder een geharmoniseerde norm.
 • Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid is van niveau 3 of 4.
Aanpassing van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 3 naar niveau 4Een micro-onderneming kan een product waarop het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 3 van toepassing is, behandelen overeenkomstig de bepalingen van het systeem van niveau 4. Dit wil zeggen dat de micro-onderneming geen beroep moet doen op een aangemeld laboratorium voor de bepaling van het producttype
 • De fabrikant moet een micro-onderneming zijn.
 • Het product valt onder een geharmoniseerde norm.

Vervanging van de beoordeling van de prestaties door specifieke technische documentatie De beoordeling van de prestaties kan vervangen worden door specifieke technische documentatie waaruit blijkt dat het product voldoet aan de toepasselijke voorschriften en dat de procedures gelijkwaardig zijn aan de procedures waarin de geharmoniseerde normen voorzien
 • Het product valt onder een geharmoniseerde norm.
 • Het product is afzonderlijk of als maatwerk vervaardigd in een niet-seriematig productieproces in antwoord op een specifieke bestelling en is in een enkel geïdentificeerd bouwwerk geïnstalleerd.
 • In het geval van een systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1 of 1+, verifieert een aangemelde productcertificatie-instantie de geëigende technische documentatie.