Het producttype

Het producttype wordt gedefinieerd als de reeks representatieve klassen of niveaus van de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan, dat is vervaardigd met een bepaalde combinatie van grondstoffen of andere elementen in een specifiek productieproces.

Het producttype wordt bepaald overeenkomstig de betrokken geharmoniseerde technische specificatie, aan de hand van typeonderzoek, typeberekening of getabelleerde waarden. Het typeonderzoek of de typeberekening wordt ofwel door de fabrikant ofwel door een aangemelde instantie verricht, afhankelijk van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid dat voorgeschreven wordt in de betrokken geharmoniseerde technische specificatie:

Producttype