De productcontactpunten

De lidstaten hebben "productcontactpunten voor de bouw" aangeduid om informatie te verstrekken over de bepalingen die van toepassing zijn op hun grondgebied. Deze bepalingen zijn erop gericht te voldoen aan de fundamentele eisen voor de relevante bouwwerken die gelden voor het beoogde gebruik van elk bouwproduct. In België verzorgt de FOD Economie het productcontactpunt voor de bouw:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Kwaliteit en Innovatie
BELSPOC
NG II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 02 277 66 63
E-mail: belspoc@economie.fgov.be