Het identificatienummer

Elke product met CE-markering dat op de markt is gebracht, moet een identificatienummer dragen. Dit is een partij- of serienummer of een ander element aan de hand waarvan het product geïdentificeerd kan worden nadat het op de markt is gebracht. Wanneer dit door de grootte of de aard van het product niet mogelijk is, moet deze informatie vermeld worden op de verpakking of in een begeleidend document bij het product.

Dankzij het identificatienummer kunnen de producten die op de markt gebracht zijn of binnenkort op de markt gebracht worden, getraceerd worden. Vooral wanneer blijkt dat een product van een partij of reeks een risico vertoont of niet overeenstemt met de prestatieverklaring, kunnen dan alle betrokken producten uit de handel genomen of teruggeroepen worden. Dit identificatienummer mag niet verward worden met de referentie van het producttype, die het mogelijk maakt het product te koppelen aan de bijbehorende prestatieverklaring.