De productiecontrole in de fabriek

Ongeacht het niveau van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid moet de fabrikant zich ervan vergewissen dat er gepaste procedures ingesteld worden om bij serieproductie de aangegeven prestaties te handhaven. Deze procedures (met andere woorden de productiecontrole in de fabriek) worden bovendien bij aanvang geïnspecteerd en permanent bewaakt door een aangemelde instantie in het geval van systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1+, 1 en 2+. Voor deze systemen voert de fabrikant bovendien verdere tests uit op monsters uit de fabriek, volgens het voorgeschreven testprogramma. Deze tests worden aangevuld door steekproeven door een aangemelde instantie op in de fabriek genomen monsters in het geval van het systeem van niveau 1+.

Productiecontrole