De essentiële kenmerken

De essentiële kenmerken zijn de kenmerken van een bouwproduct die verband houden met de fundamentele eisen voor bouwwerken. Voor elk bouwproduct of elke familie bouwproducten omvatten de essentiële kenmerken zoals vastgelegd in de geharmoniseerde technische specificaties alle productkenmerken die het voorwerp uitmaken van regelgeving in minstens één lidstaat van de Europese Unie of deze regelgeving vertalen (vandaar dat soms de term "gereglementeerde kenmerken" gebruikt wordt).

Het zijn de essentiële kenmerken die het voorwerp uitmaken van de prestatieverklaring en de CE-markering. De prestatie met betrekking tot een essentieel kenmerk moet verplicht aangegeven worden als er voor dit essentieel kenmerk regelgeving bestaat in het land waar het product op de markt wordt gebracht, als de Europese Commissie deze vermelding oplegt, als het betrokken essentieel kenmerk relevant is om het beoogde gebruik van het product te bepalen, of als de fabrikant, de importeur of de distributeur informatie verstrekt over de prestatie met betrekking tot dit essentieel kenmerk, onder welke vorm ook (bijvoorbeeld in technische of verkoopdocumentatie, op een website ...).