De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid leggen de uit te voeren taken vast in het kader van de bepaling van het producttype en van de productiecontrole in de fabriek.

Het is de Europese Commissie die bepaalt welk(e) systeem (systemen) van toepassing is (zijn), in het bijzonder rekening houdend met de gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens en voor het milieu. De keuze kan uitgaan naar een product in het bijzonder, een familie van producten of een essentieel kenmerk. De Europese Commissie kiest het (de) minst bezwarende systeem (systemen) die verenigbaar zijn met de naleving van de fundamentele eisen voor bouwwerken.

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid