Vereiste documenten om een product op de markt te brengen

Bij elk bouwproduct met CE-markering dat op de markt wordt gebracht, moet een exemplaar van de prestatieverklaring gevoegd worden, evenals veiligheidsinstructies en -informatie die de gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, in de taal of de talen zoals bepaald door de lidstaat waar het product op de markt wordt aangeboden.

De prestatieverklaring moet op papier of in elektronische vorm verstrekt worden, of ter beschikking gesteld worden op een website overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Europese Commissie, en dit voor elk product dat op de markt wordt aangeboden. Wanneer een partij van hetzelfde product aan een enkele gebruiker geleverd wordt, volstaat één exemplaar van de prestatieverklaring. Indien de prestatieverklaring elektronisch ter beschikking gesteld wordt, krijgt de gebruiker op aanvraag een exemplaar op papier verstrekt.