Toolbox

Dit deel van de website bekijkt uitvoerig de inhoud van de Bouwproductenverordening onder de vorm van artikels (zie het menu links). Deze artikels bepalen nader de fundamentele begrippen van de Verordening, welke noodzakelijk zijn voor de goede toepassing ervan. Deze artikels worden voorgesteld volgens dezelfde logische volgorde als de leidraden voor fabrikanten , importeurs en distributeurs die een bouwproduct op de interne markt van de Europese Unie willen brengen.