Ik ben aannemer

Ik wil een bouwproduct gebruiken voor een bouwwerk

Als aannemer zorg ik ervoor dat ik producten gebruik die beantwoorden aan de prestatievereisten die voorgeschreven worden door de bouwheer of de architect. In het geval van producten met CE-markering geven de informatie bij de CE-markering en de prestatieverklaring me de nodige informatie hierover. Ze helpen me de geschikte producten te kiezen voor het beoogde gebruik.

Ik waak er ook over enkel producten met CE-markering te kiezen wanneer deze markering verplicht is. Producten die onder een geharmoniseerde norm vallen uit het Publicatieblad van de Europese Unie of onder een verstrekte Europese technische beoordeling, moeten verplicht de CE-markering dragen.