Ik ben bouwheer of architect

Ik wil een bouwproduct voorschrijven voor een bouwwerk

Aangezien de eisen van de BPV verplicht van toepassing zijn voor fabrikanten van bouwproducten, is het niet aan mij om producten met CE-markering voor te schrijven. Als een product onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een Europese technische beoordeling, moet het immers verplicht de CE-markering dragen om op de markt te kunnen worden gebracht.

Als bouwheer of architect moet ik in het bestek dus enkel de gewenste prestaties vermelden voor de producten die gebruikt zullen worden in het bouwwerk dat ik ontwerp, zodat dit bouwwerk beantwoordt aan de Europese en Belgische regelgeving, d.w.z. aan de geldende federale, regionale of gemeentelijke regelgeving.

Hiervoor gebruik ik de gemeenschappelijke technische taal die eveneens gebruikt wordt in de geharmoniseerde technische specificaties.