Nieuws


24 augustus 2011  2011/C246/01  Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn 
4 april 2011  CPR Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad 
17 december 2010 2010/C344/01
Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn
2 juli 2010 2010/C167/01 
Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn 
24 maart 2010
2010/C71/03
Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn  
18 december 2009
2009/C309/01 Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn 
2 december 2009 Notificaties
De BUtgb vzw werd aangeduid en aangemeld als goedkeuringsinstituut in overeenstemming met artikel 10 van richtlijn 89/106/EEG en werd dus (automatisch) lid van EOTA Notification_UBAtc
18 augustus 2009
Wederzijdse Erkenning Een pagina gewijd aan de Wederzijdse Erkenning is nu beschikbaar op deze website
4 juli 2009
2009/C152/05
Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn 
18 december 2008  Herziening BPR Een pagina gewijd aan de herziening van de Bouw Producten Richtlijn is nu beschikbaar op deze website
16 december 2008  2008/C321/01  Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn 
10 december 2008  Notificaties   Officiële lijst van WTCB notificaties op 10 december 2008 
11 oktober 2007 KB van 11 oktober 2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten
15 mei 2007 2007/348/EG Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat platen op houtbasis betreft
11 april 2007 Notificaties Officiële lijst van WTCB notificaties op 11 april 2007
1 februari 2007 Notificaties Officiële lijst van WTCB notificaties op 1ste februari 2007
13 december 2006
2006/C304/01 Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn
8 december 2006
2006/893/EG Beschikking van de Commissie van 5 december 2006 betreffende de schrapping van de referentie van de norm EN 10080:2005 „Staal voor de versterking van beton - Lasbaar betonstaal - Deel 1: Algemene eisen" overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
4 november 2006
2006/751/EG Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2006 tot wijziging van Beschikking 2000/147/EG ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft
7 oktober 2006
2006/673/EG Beschikking van de Commissie van 5 oktober 2006 tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat betreft gipsplaten
4 oktober 2006

Resultaten bevraging BPR Engelse versie

Overzicht van de resultaten n analyse van de bevraging over de herziening van de Bouwproductenrichtlijn
7 september 2006
2006/600/EG Beschikking van de Commissie van 4 september 2006 tot vaststelling van de klassen van gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat betreft dubbelwandige metalen sandwichpanelen voor daken
30 augustus 2006
Notificaties Officiële lijst van WTCB notificaties op 30 augustus 2006
21 juni 2006
Notificaties Officiële lijst van WTCB notificaties op 21 juni 2006
13 juni 2006
Publieke raadpleging
In het kader van de herziening van de Nieuwe Aanpak heeft de Europese Commissie een raadplegingdocument gecombineerd met een vragenlijst on line gezet. Meerdere informatie over deze raadpleging als ook het document en de vragenlijst zijn beschikbaar op volgend adres: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/review_en.htm
(Uiterste datum voor het beantwoorden: 26 juli 2006)
9 juni 2006
2006/42/EG De nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG werd op 25 april 2006 aangenomen en gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie op 9 juni 2006. Deze richtlijn is ook van toepassing op sommige bouwproducten.
8 juni 2006
2006/C134/01 Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn
1ste juni 2006
Notificaties Officiële lijst van WTCB notificaties op 1 juni 2006
30 maart 2006
Publieke raadpleging In het kader van de herziening van de richtlijn inzake voor de bouw bestemde producten heeft de Europese Commissie een vragenlijst on line gezet, gericht aan de onderhandelingspartners, rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de richtlijn, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Deze vragenlijst is beschikbaar op volgende adres: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/cpdrevision/cpd_cons_en.htm. (uiterste datum voor het beantwoorden: 31 mei 2006). Na analyse van de resultaten zal de Commissie een rapport publiceren betreffende de conclusies van de vragenlijst.
16 maart 2006
2006/213/EG Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten voor houten vloeren en massief houten lambrisering en bekleding.
8 maart 2006 2006/190/EG Beschikking van de Commissie van 1 maart 2006 tot wijziging van Beschikking 97/808/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bestratingsproducten en vloerafwerkingen.
18 januari 2006
Notificaties
Nieuwe notificaties van het WTCB op datum van 18 januari 2006 in het kader van de CE-markering van voor de bouw bestemde producten
1ste januari 2006
  ASRO nieuwe lid van CEN - Sinds 1 januari 2006 is ASRO (Romanian Standard Association) lid van CEN als 29ste nationaal lid
14 december 2005 2005/C319/01 Overzicht geharmoniseerde normen opgenomen in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie in het kader van de uitvoering van de Bouwproductenrichtlijn
25 november 2005
2005/823/EG Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/671/EG tot uitvoering van richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde