EG Verordeningen

Opmerking: om een opzoeking via trefwoorden uit te voeren, gebruik de functie "CTRL" + "F"

Verordening Title
1882/2003 Verordening (EG) Nr. 1882/2003 van het Europees Parlement and de Raad van 29 september 2003 tot aanpassing aan besluit 1999/468/EG van de Raad van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251van het Verdrag van toepassing is