EG Beschikkingen (BPR)

Opmerking: om een opzoeking via trefwoorden uit te voeren, gebruik de functie "CTRL" + "F".

Conformiteitsattestering

Beschikking Title Producten
95/467/EG Beschikking van de Commissie van 24 oktober 1995 tot uitvoering van artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten Schoorstenen, rookkanalen en specifieke produkten
Gipsprodukten
Dragende delen
96/577/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vaste brandbestrijdingssystemen Branddetectie- en alarmsystemen, vaste brandbestrijdingssystemen, brandbeveiligings- en antirooksystemen en explosiebeveiligingsprodukten
96/578/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor sanitair Sanitair
96/579/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor verkeersinrichtingen Verkeersinrichtingen
96/580/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vliesgevels Vliesgevels
96/581/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor geotextiel Geotextiel
96/582/EG Beschikking van de Commissie van 24 juni 1996 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor verlijmde beglazingssystemen en metalen ankers voor gebruik in beton Verlijmde beglazingssystemen als bouwelement
Metalen ankers voor gebruik in beton
97/161/EG Beschikking van de Commissie van 17 februari 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor in beton te gebruiken metalen ankers voor bevestiging van lichte elementen In beton te gebruiken metalen ankers voor bevestiging van lichte elementen
97/176/EG Beschikking van de Commissie van 17 februari 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor houtproducten voor de bouw en toebehoren Houtproducten voor de bouw
97/177/EG Beschikking van de Commissie van 17 februari 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor metalen injectieankers voor gebruik in metselwerk Metalen injectieankers voor gebruik in metselwerk
97/462/EG Beschikking van de Commissie van 27 juni 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor houtproducten voor plaatmaterialen op houtbasis Plaatmaterialen op houtbasis
97/463/EG Beschikking van de Commissie van 27 juni 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor kunstsofankers voor gebruik in beton en metselwerk Kunstsofankers voor gebruik in beton en metselwerk
97/464/EG (gewijzigd door 2004/663/EG) Beschikking van de Commissie van 27 juni 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor kunstsofankers voor rioleringsproducten Binnen gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen
Buiten gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen
97/555/EG Beschikking van de Commissie van 14 juli 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor cement, bouwkalk en hydraulische bindmiddelen Cement, bouwkalk en hydraulische bindmiddelen
97/556/EG Beschikking van de Commissie van 14 juli 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor samengestelde systemen/kits voor externe thermische isolatie met bepleistering Samengestelde systemen/kits voor externe thermische isolatie met bepleistering
97/597/EG Beschikking van de Commissie van 14 juli 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor wapeningstaal en voorspanstaal voor beton Wapeningstaal en voorspanstaal voor beton
97/638/EG Beschikking van de Commissie van 19 september 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor verbindingen voor houtproducten voor de bouw Houtproducten voor de bouw
97/740/EG Beschikking van de Commissie van 14 oktober 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor metselwerk en bijbehorende producten Metselwerk en bijbehorende producten
97/808/EG (gewijzigd door 2006/190/EG) Beschikking van de Commissie van 20 november 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bestratingsproducten en vloerafwerkingen Bestratingsproducten en vloerafwerkingen
98/143/EG Beschikking van de Commissie van 3 februari 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor mechanisch bevestigde flexibele afdichtingssystemen voor daken Mechanisch bevestigde flexibele afdichtingssystemen voor daken
98/213/EG Beschikking van de Commissie van 9 maart 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor kits voor scheidingswanden Kits voor scheidingswanden
98/214/EG Beschikking van de Commissie van 9 maart 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor kits voor metaalconstructieproducten en hulpproducten Metaalconstructieproducten en hulpproducten
98/279/EG Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor niet-dragende blijvende bekistingssystemen/-kits bestaande uit holle blokken of panelen van isolatiemateriaal en in sommige gevallen beton Niet-dragende blijvende bekistingssystemen/-kits bestaande uit holle blokken of panelen van isolatiemateriaal en in sommige gevallen beton
98/436/EG Beschikking van de Commissie van 22 juni 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor dakbedekkingen, daklichten, dakramen en toebehoren Dakbedekkingen, daklichten, dakramen en toebehoren
98/437/EG Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor in- en uitwendige afwerkingen voor wanden en plafonds In- en uitwendige afwerkingen voor wanden en plafonds
98/456/EG Beschikking van de Commissie van 3 juli 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor voorspansystemen (kits) Voorspansystemen (kits)
98/598/EG Beschikking van de Commissie van 9 oktober 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor toeslagstoffen Toeslagstoffen voor gebruik zonder hoge veiligheidseisen
98/599/EG Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vloiebaar aangebrachten producten voor het waterdicht maken van daken (kits) Vloiebaar aangebrachten producten voor het waterdicht maken van daken (kits)
98/600/EG Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten voor zelfdragende doorschijnende daken (met uitzondering van bouwpakketten met glazen elementen) Bouwpakketten voor zelfdragende doorschijnende daken (met uitzondering van bouwpakketten met glazen elementen)
98/601/EG Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1998 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor producten van de wegenbouw Producten van de wegenbouw
99/89/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten voor geprefabriceerde trappen Bouwpakketten voor geprefabriceerde trappen
99/90/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot membranen Membranen
99/91/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor warmte-isolatieproducten Warmte-isolatieproducten
99/92/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor lichte samengestelde balken en pilaren op houtbasis Lichte samengestelde balken en pilaren op houtbasis
99/93/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor deuren, ramen, luiken, blinden, poorten en bijbehorend hang- en sluitwerk Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten en bijbehorend hang- en sluitwerk
99/94/EG Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor geprefabriceerde normale/lichte/autoclaafgeharde celbetonnen producten Geprefabriceerde normale/lichte/autoclaafgeharde celbetonnen producten
99/454/EG Beschikking van de Commissie van 22 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor producten met brandvertragende, brandwerende en tegen brand afdichtende eigenschappen Producten met brandvertragende, brandwerende en tegen brand afdichtende eigenschappen
99/455/EG Beschikking van de Commissie van 22 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor geprefabriceerde bouwpakketten voor houtskeletbouw of voor gebouwen in rondhout Geprefabriceerde bouwpakketten voor houtskeletbouw of voor gebouwen in rondhout
99/469/EG Beschikking van de Commissie van 25 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot producten voor beton, mortel en injectiespecie Producten voor beton, mortel en injectiespecie
99/470/EG Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot bouwlijm Bouwlijm
99/471/EG Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot voorzieningen voor ruimteverwarming Voorzieningen voor ruimteverwarming
99/472/EG Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot buizen, reservois, en toebehoeren die niet met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komen Buizen, reservois, en toebehoeren die niet met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komen
2000/245/EG Beschikking van de Commissie van 2 februari 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken Vlakglas, geprofileerd glas en glasblokken
2000/273/EG Beschikking van de Commissie van 27 maart 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor zeven producten voor Europese technische goedkeuring zonder richtsnoeren U-profielen
Chemisch verankeringssysteem
Verankeringssysteem met epoxybeton, glasvezelversterkt polyestr of epoxymortel
Wandpanelen van roestvrij staal
Pakketten voor lucht- en contactgeluidsisolatie van zwevende vloeren
Pakketten voor lucht- en contactgeluidsisolatie van wanden
Afvoer met veersysteem als stankafsluiter
2000/447/EG Beschikking van de Commissie van 13 juni 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor geprefabriceerde houtachtige dragende panelen en zelfdragende samengestelde lichte panelen Geprefabriceerde houtachtige dragende panelen en zelfdragende samengestelde lichte panelen
2000/606/EG Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor zes producten voor Europese technische goedkeuring zonder richtsnoeren Koppelingen voor standaard wapeningsstaven en -buizen
Geprofileerde stalen wapeningsplaten (voor staalbetonvloeren)
Paalverbinding (verbindingselement voor dragende prefab betonplaten)
Rotsanker (verankeringselement voor dragende prefab betonplaten)
Binnenbekledingssysteem van gipsvezelplaten
Prefab cavity trays (Geprefabriceerde loodslabben in spouwmuren)
2001/019/EG Beschikking van de Commissie van 20 december 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot voegovergangen voor verkeersbruggen Voegovergangen voor verkeersbruggen
2001/308/EG Beschikking van de Commissie van 31 januari 2001 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot gevelbekledingsplaten (vetures) Gevelbekledingsplaten
2002/359/EG Beschikking van de Commissie van 13 mei 2002 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten die met menselijke consumptie bestemd water in cnotact komen, overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Kits( leidingen en opslagsystemen)
Buizen
Reservoirs
Kleppen, kranen, pompen, watermeters, beschermings- en veiligheidssystemen
Koppelstukken, kleefmiddelen, verbindingen, dichtingen en pakkingen
Membranen, harsen
Deklagen
Smeermiddelen, vetten
2003/639/EG Beschikking van de Commissie van 4 september 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot constructieve penverbindingen Constructieve penverbindingen
2003/640/EG Beschikking van de Commissie van 4 september 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot kits voor gevelbekleding Kits voor gevelbekleding
2003/655/EG Beschikking van de Commissie van 12 september 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot kits voor waterdichte vloer- en wandbekleding van natte ruimten Kits voor waterdichte vloer- en wandbekleding van natte ruimten
2003/656/EG Beschikking van de Commissie van 12 september 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot zeven producten voor Europese technische goedkeuring zonder richtsnoeren Verticale beglazing met puntbevestiging
Puntbevestiging
Oppervlaktewaterafstotend product - waterafstotende middelen op basis van organometaalverbindingen
Bekledingssysteem ter voorkoming van elektrostatische ladingen in voorzieningen voor het opslaan, vullen en behandelen van vloiestoffen die gevaar opleveren voor de waterkwaliteit
Bekledingssysteem voor voorzieningen voor het opslaan, vullen en behandelen van vloiestoffen die gevaar opleveren voor de waterkwaliteit
Dichtingskits, -profielen en -strips
Dichtingsmengsels en -profielen voor voegen
2003/722/EG Beschikking van de Commissie van 6 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot vloiebaar aan te brengen waterdichtingskits voor brugdekken Vloiebaar aan te brengen waterdichtingskits voor brugdekken
2003/728/EG Beschikking van de Commissie van 3 oktober 2003 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten met metalen skelet, bouwpakketten met betonnen skelet, geprefabriceerde bouweenheden, koelcelpakketten en beschermingspakketten tegen vallend gesteente Bouwpakketten met metalen skelet
Bouwpakketten met betonnen skelet
Geprefabriceerde bouweenheden
Koelcelpakketten
Beschermingspakketten tegen vallend gesteente
2004/663/EG Beschikking van de Commissie van 20 september 2004 tot wijziging van beschikking 97/464/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor rioleringsproducten Binnen gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen
Buiten gebouwen gebruikte afvalwaterinstallatieonderdelen
2005/484/EG Beschikking van de Commissie van 4 juli 2005 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde produkten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor bouwpakketten voor koelgebouwen en bouwpakketten voor schillen van koelgebouwen Bouwpakketten voor koelgebouwen en bouwpakketten voor schillen van koelgebouwen
2011/19/EU Besluit van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten, overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor voegkitten in bouwconstructies en voor afdichtingen in vloeren (voetgangers) Voegkitten in bouwconstructies en voor afdichtingen in vloeren (voetgangers)
2011/246/EU Besluit van de Commissie van 18 april 2011 tot wijziging van Beschikking 1999/93/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor deuren, ramen, luiken, blinden, poorten en bijbehorend hang- en sluitwerk  Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten en bijbehorend hang- en sluitwerk  


TOP

Brandgedrag

Beschikking Title Producten
96/603/EG Beschikking van de Commissie van 4 oktober 1996 tot vaststelling van de lijst van produkten die behoren tot de klassen A 'Geen bijdrage tot de brand' van Beschikking 94/611/EEG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde produkten Geëxpandeerde klei
Geëxpandeerde perliet
GeËxpandeerde vermiculiet
Minerale wol
Schuimglas
Beton
Beton met toeslagstoffen (dichte en lichtgewicht minerale toeslagstoffen, exclusief geïntegreerde thermische isolatie)
Cellenbeton
Vezlcement
Cement
Kalk
Hoogovenslak/vliegas in poedervorm (PFA)
Minerale toeslagstoffen
Ijzer, staal en roestvrij staal
Koper en koperlegeringen
Zink en zinklegeringen
Aluminium en aluminiumlegeringen
Lood
Gips en pleistermaterialen op gipsbasis
Mortel met anorganische bindmiddelen
Elementen van klei
Kalkzandsteen
Produkten van natuursteen en lei
Gipselementen
Terrazo
Glas
Glaskeramiek
Keramiek
98/457/EG Beschikking van de Commissie van 3 juli 1998 betreffende de 'Single Burning Item' (SBI) -test bedoeld in Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor  
2000/147/EG Beschikking van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brandt betreft  
2000/367/EG Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde produkten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand  
2000/553/EG Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandbedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen  
2001/671/EG Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2001 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde  
2003/43/EG
(gewijzigd door 2007/348/EG)
Beschikking van de Commissie van 17 januari 2003 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten Platen op houtbasis
Gipsplaatproducten
Decoratieve hogedruklaminaatplaten
Houtproducten voor de bouw
2005/403/EG Beschikking van de Commissie van 25 mei 2005 tot vaststelling van de klassen van gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde voor bepaalde in richtlijn 89/106/EEG bedoelde voor de bouw bestemde producten Stalen dakplaten met plastisolcoating
2005/610/EG Beschikking van de Commissie van 9 augustus 2005 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten GLULAM
Laminaatvloeren
Veerkrachtige vloerbedekkingen
Textiele vloerbedekkingen
2005/823/EG Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/671/EG tot uitvoering van richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde  
2006/213/EG Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten voor houten vloeren en massief houten lambrisering en bekleding Houten vloeren
Massief houten lambrisering
Massief houten bekleding
2006/600/EG
Beschikking van de Commissie van 4 september 2006 tot vaststelling van de klassen van gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat betreft dubbelwandige metalen sandwichpanelen voor daken  
2006/673/EG Beschikking van de Commissie van 5 oktober 2006 tot wijziging van Beschikking 2003/43/EG tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat betreft gipsplaten Gipsplaten
2006/751/EG
Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2006 tot wijziging van Beschikking 2000/147/EG ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft  
2010/737/EU Besluit van de Commissie van 2 december 2010 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat staalplaten met polyestercoating en plastisolcoating betreft
Staalplaten met polyestercoating en plastisolcoating
2010/738/EU Besluit van de Commissie van 2 december 2010 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten wat vezelversterkte gipsproducten betreft
Vezelversterkte gipsproducten
2011/232/EU Besluit van de Commissie van 11 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan 

Plafonds zonder afzonderl?ke brandbeveiliging 

Tegen brand beschermende coatings, platen, pleisterlagen, bekledingen en afschermingen

Scheidingswanden (inclusief gedeelten zonder brandbeveiliging en drukschotten)TOP