(TechCom) - VLOERBEDEKKINGEN, SOEPEL : LIJMEN MET EPOXY (2 COMPONENTEN).">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

VLOERBEDEKKINGEN, SOEPEL : LIJMEN MET EPOXY (2 COMPONENTEN).

Bijkomende informatie (firma's-merken)

KERAKOLL S.p.A.
Via Dell'Artigianato 9
IT-41049 Sassuolo Mo, Italia
Tel: 0039 0536816511
E-mail: info@kerakoll.com
Fax: 0039 0536816581
Website: www.kerakoll.com
KERAKOLL / KERAKOLL S.p.A.
Type: RESILTECH C1
TREMCO ILLBRUCK NV
Leo Baekelandstraat 3
BE-2950 Kapellen
Tel: 03 6646384
Fax: 03 6648676
Website: www.tremco-illbruck.be
TREMCO® / TREMCO ILLBRUCK GmbH & Co. KG
Type: SF404
UNIPRO-BELGIË NV
Poortakkerstraat 41A
BE-9051 Gent
Tel: 09 2225848
E-mail: info@unipro.be
Fax: 09 2223380
Website: www.unipro.be
UZIN® / UZIN UTZ AG
Type: KR 421