(TechCom) - GEWEVEN WANDTEXTIELEN IN KUNSTVEZELS.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

GEWEVEN WANDTEXTIELEN IN KUNSTVEZELS.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

MURASPEC SARL
Boulevard Voltaire 146
FR-92600 Asnieres
Tel: 0033 141322900
E-mail: contact@muraspec.fr
Fax: 0033 141322901
Website: www.muraspec.com
MURASPEC
Type:
TAPETEX BV (POSTBUS 270, NL-5700 AG HELMOND)
Churchilllaan 10
NL-5705 BK Helmond
Tel: 0031 492534690
E-mail: tapetex-helmond@export.nl
Fax: 0031 492551655
TAPETEX / TAPETEX BV
Type: