(TechCom) - LIFTPUTTEN : GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN V. GEWAPEND BETON.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

LIFTPUTTEN : GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN V. GEWAPEND BETON.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

ERGON NV
Marnixdreef 5
BE-2500 Lier
Tel: 03 4900411
E-mail: info@ergon.be
Fax: 03 4892327
Website: www.ergon.be
ERGON / ERGON NV
Type: Varied
MARTENS BETON NV
Berkebossenlaan 10
BE-2400 Mol
Tel: 014 811251
E-mail: verkoop-mamo@martensgroep.eu
Fax: 014 814096
Website: www.martensgroep.be
MARTENS BETON / MARTENS BETON NV
Type: varied
PREFACO NV-SA
Hoeksken 5 A
BE-9280 Lebbeke
Tel: 053 767373
E-mail: info@prefaco.be
Fax: 053 790012
Website: www.prefaco.be
PREFACO® / PREFACO NV
Type: varied