(TechCom) - DICHTINGSPROFIELEN V. PLASTISCHE POLYISOBUTYLEENKITTEN.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

DICHTINGSPROFIELEN V. PLASTISCHE POLYISOBUTYLEENKITTEN.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

NOVATECH INTERNATIONAL NV
Industrielaan 5B
BE-2250 Olen
Tel: 014 859737
E-mail: info@novatech.be
Fax: 014 859738
Website: www.novatech-int.com
NOVATIO® / NOVATECH INTERNATIONAL NV
Type: SEAL & BOND STICKY SEAL