(TechCom) - PLAFONDS, VERLAAGD : PLATEN IN XPS-SCHUIM GECACHEERD MET EEN GESPANNEN FILM V. PVC.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

PLAFONDS, VERLAAGD : PLATEN IN XPS-SCHUIM GECACHEERD MET EEN GESPANNEN FILM V. PVC.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

NEWMAT SA
Rue Du General Dame 22 BP 141
FR-59482 Haubourdin Cedex
Tel: 0033 320507006
E-mail: newmat@newmat.com
Fax: 0033 320509803
Website: www.newmat.com
NEWMAT® / NEWMAT SA
Type: MIR.O.DAL®