(TechCom) - DICHTINGSBANDEN VOOR SCHROEFKOPPELINGEN, V. POLYTETRAFLUORETHYLEEN (PTFE).">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

DICHTINGSBANDEN VOOR SCHROEFKOPPELINGEN, V. POLYTETRAFLUORETHYLEEN (PTFE).

Bijkomende informatie (firma's-merken)

C.S.B.L. SA - DISTRIBUTION DE TOUT ACCESSOIRE DE CHAUFFAGE
Rue Feral 5
BE-5190 Ham-Sur-Sambre
Tel: 071 781070
E-mail: info@csbl.be
Fax: 071 781072
Website: www.csbl.be
GEL HYDROTECHNOLOGY / GEL S.r.l.
Type:
PERFECTA CHEMIE INTERNATIONAL BUIV
Excelsiorlaan 27 3
BE-1930 Nossegem
Tel: 03 7109292
E-mail: info@bison.be
Fax: 03 7109290
Website: www.bisoninternational.com
GRIFFON® / BISON INTERNATIONAL BV
Type: FLON-100
Type: PTFE-TAPE / RUBAN PTFE
Type: PTFE-TAPE DIN-EN / RUBAN PFTE DIN-EN
Type: PTFE-TAPE GASTEC / RUBAN PFTE GASTEC
Type: PTFE-TAPE PROFESSIONAL