(TechCom) - ELASTOSINT / IMPER ITALIA S.r.l.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

ELASTOSINT / IMPER ITALIA S.r.l.

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.imper.it

PLATTE DAKEN : HERSTELLINGS- EN REGENERATIECOATINGS MET KUNSTHARSEN.
IMPER ITALIA S.r.l.
Via Volta 8
IT-10071 Mappona - Borgaro Torinese
Tel: +39 0112225499
E-mail: imper@imper.it
Fax: +39 0112225480
Website: www.imper.it
Type: WD