(TechCom) - HDM / HDM GmbH (HOLZ DAMMERS MOERS)">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

HDM / HDM GmbH (HOLZ DAMMERS MOERS)

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.hdm.info

LAMINAATVLOEREN OF -PARKETTEN.
HDM NV (HOLZ DAMMERS MOERS)
Kiezel Op Kleine Brogel 57
BE-3990 Peer (Limburg)
Tel: 011 610130
E-mail: info@hdm.be
Fax: 011 610129
Website: www.hdm.be
Type: CHARACTER FLOOR
Type: CONTESSE
Type: CONTOUR FLOOR
Type: DSIRE FLOORING
Type: HOMEBRAND
Type: SUPERGLOSS
Type: WELLNESS FLOOR
LAMBRISERINGEN V. GECACHEERD MDF.
HDM NV (HOLZ DAMMERS MOERS)
Kiezel Op Kleine Brogel 57
BE-3990 Peer (Limburg)
Tel: 011 610130
E-mail: info@hdm.be
Fax: 011 610129
Website: www.hdm.be
Type: VARIED
HOUTVEZELPLATEN - MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD).
HDM NV (HOLZ DAMMERS MOERS)
Kiezel Op Kleine Brogel 57
BE-3990 Peer (Limburg)
Tel: 011 610130
E-mail: info@hdm.be
Fax: 011 610129
Website: www.hdm.be
Type: VARIED