(TechCom) - CELSA / CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z.O.O.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

CELSA / CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z.O.O.

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.celsaho.com

BETONWAPENINGEN : GERIBDE DRADEN EN/OF STAVEN V. STAAL.
CELSA S.L.
Carrer De La Ferralla 12
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel: +34 937730400
E-mail: info@celsagroup.com
Fax: +34 937730552
Website: www.celsagroup.com
Type: BE 500 S