(TechCom) - KORAMIC® TDH / WIENERBERGER NV-SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

KORAMIC® TDH / WIENERBERGER NV-SA

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.wienerberger.com

DAKPANNEN IN GEBAKKEN AARDE.
WIENERBERGER NV-SA
Kapel Ter Bede 121
BE-8500 Kortrijk
Tel: 056 249616
E-mail: info@wienerberger.be
Fax: 056 228711
Website: www.wienerberger.be
Type: 44
Type: 993