(TechCom) - KRINNER / KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GmbH">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

KRINNER / KRINNER SCHRAUBFUNDAMENTE GmbH

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.schraubfundamente.de

SCHROEFFUNDERINGEN VOOR PALEN, PAALTJES, VLAGGEMASTEN, ENZ..., V. VERZINKT STAAL.
GR-TECHNICS BVBA
Beemdenstraat 7
BE-2340 Beerse
Tel: 014 619975
E-mail: info@gr-technics.be
Fax: 014 735879
Website: www.gr-technics.be
Type: varied