(TechCom) - BEMEPRO / B & R - BOUW EN RENOVATIE NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

BEMEPRO / B & R - BOUW EN RENOVATIE NV

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

DRAAGKOLOMMEN V. GEWAPEND BETON (O.A. OP MAAT).
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied
DRAAGBALKEN V. GEWAPEND BETON (O.A. OP MAAT).
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied
MUURELEMENTEN V. GEWAPEND SIERBETON.
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied
BOUWSYSTEMEN MET SKELETTEN IN KOLOMMEN EN BALKEN, GEPREFABRICEERD, V. GEWAPEND BETON.
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied
BOUWSYSTEMEN MET SKELETTEN IN KOLOMMEN EN BALKEN V. STAAL.
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied
BETONWAPENINGEN : GELAST DRAADNET V. STAAL.
B & R - BOUW EN RENOVATIE NV
Lauwestraat 71
BE-8930 Rekkem
Tel: 056 402058
E-mail: info@bouw-renovatie.be
Fax: 056 402784
Website: www.bouw-renovatie.be
Type: varied