(TechCom) - DIBAFIX®">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

DIBAFIX®

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

ANTICAPILLAIRE BESCHERMING V. MUREN : DICHTINGSTOEBEHOREN, VERSCHEIDENE, V. KUNSTSTOF MATERIALEN.
EMG - ERICH MEYER-GILLESSEN AG-SA
Rektor-Cremer-Strasse 39
BE-4780 Saint-Vith
Tel: 080 227480
E-mail: info@emg-meyer.be
Fax: 080 226316
Website: www.emg-ag.be
Type: