(TechCom) - FLÄKT ELVE NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

FLÄKT ELVE NV

Sint Elooisdreef 4
BE-8500 Kortrijk
Tel: 015 282100

Website: www.flaktwoods.com
BE 0400.858.933
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
LUCHTVERHITTERS MET WARMWATER.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: AEROTEMPER
WARMTERECUPERATOREN VOOR VENTILATIE- OF KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: - varied
AXIALE OF SCHROEFVENTILATOREN V. METAAL.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: AXICO
MECHANISCHE GECONTROLEERDE VENTILATIE : VOLLEDIGE INSTALLATIES.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: EXOVENT
Type: REXOVENT
VENTILATIEINSTALLATIES ZONDER LUCHTKANALEN VOOR TUNNELS EN PARKEERGARAGES.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: JETFAN
KLIMAATREGELINGSGROEPEN.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: EU 2000
LUCHTFILTERS.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: ECOPULSE
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR ATOOMSCHUILKELDERS.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type:
KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES VOOR WOONGEBOUWEN.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: AGIR
VENTILATIE- OF KLIMAATREGELINGSINSTALLATIES VOOR INDUSTRIELE GEBOUWEN.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: - varied
LUCHTKANALEN, SPIRAALGEFELST, EN KOPPELSTUKKEN V. VERZINKT STAAL.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: VELODUCT®
GELUIDDEMPERS VOOR TECHNISCHE INRICHTINGEN (VERSCHEIDENE).
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type:
VERLUCHTINGSMONDEN EN -ROOSTERS V. METAAL.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: FLOORMASTER (R)
Type: PARAMIX
VENTILO-CONVECTOREN.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: AEROVENT
LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN, VERSCHEIDENE, VOOR KIEMVRIJE KAMERS.
FLÄKTWOODS® / FLÄKT WOODS GROUP
Type: