(TechCom) - BUBBLEDECK INTERNATIONAL LIGHT WEIGHT CONCEPTS BV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BUBBLEDECK INTERNATIONAL LIGHT WEIGHT CONCEPTS BV

Admiraal Banckertweg 22
NL-2315 SR Leiden
Tel: +31 715210356
E-mail: verkoop@bubbledeck.nl
Fax: +31 713624951
Website: www.bubbledeck.nl
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
BREEDVLOERPLATEN V. GEWAPEND BETON.
BUBBLEDECK® / BUBBLEDECK NEDERLAND B.V.
Type: