(TechCom) - BOSSCHAERT NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BOSSCHAERT NV

'T Hoge 114
BE-8500 Kortrijk
Tel: 056 200783
E-mail: info@bosschaert.be
Fax: 056 228764
Website: www.bosschaert.be
BE 0442.219.238
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
STEENSLAG V. BAKSTEENPUIN.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
STEENSLAG V. PUINBETON.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
STEENSLAG V. ASFALTPUIN.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
BETONCENTRALES.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED
ASFALTMENGCENTRALES.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: VARIED