(TechCom) - EUROBOIS SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

EUROBOIS SA

Prolongement De L'Abbaye 30
BE-4040 Herstal
Tel: 04 2641424
Fax: 04 2640512
BE 0459.560.660
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
HOUTDRENKINGSSTATIONS.
* * Activities - services firms or organisms * *
Type: BASILIT PCx2 A2.1/T2