(TechCom) - ANRIGLASS SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

ANRIGLASS SA

Zoning Industriel 2ieme Rue 9
BE-6040 Charleroi (Jumet)
Tel: 071 376765
E-mail: annsobruers@hotmail.com
Fax: 071 377971
Website: www.vitrerieanriglass.be
BE 0471.249.853
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
BEGLAZINGEN, DUBBEL EN THERMISCH ISOLEREND V. GLAS.
ANRIGLASS / A. ANRIGLASS SA
Type: