(TechCom) - BAUMANN CREATION SA-NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BAUMANN CREATION SA-NV

Avenue Van Volxemlaan 186
BE-1190 Brussel/ Bruxelles
Tel: 02 4202230
E-mail: mail@creationbaumann.be
Fax: 02 4203314
Website: www.creationbaumann.com
BE 0438.230.063
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
GEWEVEN WANDTEXTIELEN IN PLANTAARDIGE VEZELS.
BAUMANN / BAUMANN AG WEBEREI & FäRBEREI
Type:
MEUBELSTOFFEN V. PLANTAARDIGE VEZELS.
BAUMANN / BAUMANN AG WEBEREI & FäRBEREI
Type: