(TechCom) - BETON DE CLERCQ NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BETON DE CLERCQ NV

Steenkaai 111
BE-8000 Brugge (Sint-Andries)
Tel: 050 317361
E-mail: info@declercq-beton.be
Fax: 050 317365
Website: www.declercq-beton.be
BE 0864.590.593
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
KEERMUREN : STAPELBARE BOUWBLOKKEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
KEERMUREN : ELEMENTEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
LATEIEN EN/OF PRELINTELEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SLEUFSILO'S V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
VLOERTEGELS V. GEKLEURD - EN/OF GRIJS BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
VLOEREN EN TERRASSEN : TEGELS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
GRASDALLEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
STRAATSTENEN OF -KLINKERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
DRAINERENDE STRAATSTENEN OF -KLINKERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
BOORDSTENEN-GREPPELS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
BOORDSTENEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SPOORWEGDWARSLIGGERS V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WEGEN : LAGE SCHAMPKANTEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WEGEN : HOGE SCHAMPKANTEN V. GEWAPEND BETON, O.A. V. HET "NEW JERSEY"-TYPE.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
Type:
WEGEN : PAALTJES MET OF ZONDER REFLECTORGLAZEN, V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type:
WEGEN : ANTIPARKEERELEMENTEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WEGEN : VERKEERSDREMPELS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WEGEN : VERKEERSEILANDEN IN MODULAIRE ELEMENTEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WEGEN : SCHAMPBALKEN V. GEPREFABRICEERD BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
OMHEININGEN, OMHEININGSPALEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
REGENWATERTANKEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WATERBEHEERSING VOOR REGENWATER : INFILTRATIESYSTEMEN VAN ONGEWAPEND POREUS BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SLIBAFSCHEIDERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
ZETMEELAFSCHEIDERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: DC-KAR
KOOLWATERSTOFAFSCHEIDERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
VETAFSCHEIDERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
AFVALWATER : ELECTROLYTISCHE ZUIVERINGSPROCEDES.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: NEUTRAVOLT-VO
AFVALWATER : ZUIVERINGSSTATIONS MET ACTIEF SLIB V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: SANOCLEAN
Type: SBR
AFVALWATER : ZUIVERINGSSTATIONS MET ABSORBERENDE LAGEN OF AANVERWANTEN.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: NEUTRA 4<1000EH
AFVALWATER : ZUIVERINGSSTATIONS, COMPACT.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
AFVALWATER : ZUIVERINGSSTATIONS VOOR WASWATERRECUPERATIE.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: CLEAR
Type: WASH
RIOOLBUIZEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOOLBUIZEN V. STAALVEZELVERSTERKT BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOLERINGEN EN TECHNISCHE NETTEN : KOKERLEMENTEN (RECHTHOEKIGE BUIZEN) V. GEWAPEND BETON (O.A. OP MAAT EN V. GROTE AFMETINGEN).
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOOLBUIZEN V. ONGEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOOLBUIZEN V. PVC-U OMHULD MET ONGEWAPEND - OF STAALVEZELVERSTERKT BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: FABEKUNĀ®
RIOLERINGEN : KOPMUREN V. GEWAPEND BETON (O.A. OP MAAT).
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
GREPPELS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
AFVOERGEULEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type:
WATER- EN ZINKPUTTEN : GEPERFOREERDE PUTRINGEN OF -BUIZEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
DRAINEERBUIZEN, GEPERFOREERD, V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
GRACHTELEMENTEN V. BETON, ONGEWAPEND, GEWAPEND EN/OF STAALVEZELVERSTERKT.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
GRACHTBEKLEDINGEN : DOORGROEIPLATEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOLERINGEN : TOEZICHTSKAMERS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
RIOLERINGEN : STELRINGEN VOOR PUTAFDEKKINGEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
KABELAFDEKKAPPEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
BESCHERMINGSKOKERS, IN TE GRAVEN, VOOR KABELS, IN ELEMENTEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
LAADKADES : GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN V. GEWAPEND BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
STORTBADKUIPEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
WASTAFELS EN -BEKKENS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
BLOEMBAKKEN V. SIERBETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
ZITBANKEN V. SIERBETON OF V. KUNSTSTEEN.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
VEILIGHEIDSSTOOTBLOKKEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SOKKELS V. BETON VOOR ZITBANKEN EN TAFELS.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SOKKELS V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
BOOMRANDEN V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
PALISSADEPAALTJES V. BETON.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
SIERPLATEN V. BETON VOOR BINNENTOEPASSINGEN : WERKBLADEN, SANITAIR, KEUKEN, BEKLEDINGEN,....
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied
AFVALWATER : MEETAPPARATEN VOOR ZUIVERINGSSTATIONS.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: VENTURI
MEETAPPARATEN V. HET WATERDEBIET IN DE KANALEN, GEDEELTELIJK GEVULD OF IN OPEN LUCHT.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: VENTURI
AFDEKPLATEN VOOR RIOLERINGEN.
DC / BETON DE CLERCQ NV
Type: varied