(TechCom) - DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (DIE)">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (DIE)

Koning Albert Ii Laan 16
BE-1000 Brussel
Tel: 02 2064111
Fax: 02 2775262
Website: mineco.fgov.be
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
INFORMATIE BETREFFENDE DE OCTROOIEN.
* service in general
Type: information