(TechCom) - BUtgb c/o DGV v. FOD ECONOMIE, MIDDENSTAND, KMO EN ENERGIE">

Bouwproducten (TechCom)

Detail firma

BUtgb c/o DGV v. FOD ECONOMIE, MIDDENSTAND, KMO EN ENERGIE

Wtc Iii - 6e Verd.- Simon Bolivar Ln 30
BE-1000 Brussel
Tel: 02 2778176
Fax: 02 2775444
Website: www.butgb.be
Bijkomende informatie (productomschrijving-productmerken)
CONFORMITEITSMERKEN.
aTg® (Agrément Technique/Technische Goedkeuring)
Type: