Bouwproducten (TECHCOM)


“TechCom is hét middel bij uitstek geworden om aannemers te helpen in hun zoektocht naar geschikte bouwproducten.”


De gegevens die opgenomen zijn in onze databank worden ons overgemaakt door de betrokken firma’s of worden ontleend aan catalogi, opgemerkt op beurzen,… . Een vermelding in de bouwproductendatabank levert dus geen oordeel over de technische kwaliteiten van een product, maar tracht veeleer een globaal beeld te vervolledigen van de Belgische markt van bouwproducten.

Indien u vaststelt dat bepaalde gegevens onvolledig of niet correct zijn, dan zouden wij het op prijs stellen dat u ons hiervan op de hoogte brengt; nauwkeurigheid is immers in het belang van alle bouwpartners.

Mocht U als bouwprofessioneel bepaalde gegevens niet terugvinden in de databank, dan kunt u contact opnemen met de Dienst Bouwproducten, telefonisch (02/716.42.11), per fax (02/725.32.12) of met dit vragenformulier.

 
Zoek bouwproducten.
 

Bouwsoftware (TECHCOMSOFT)


“TechComSoft wil het middel bij uitstek worden om aannemers te helpen in hun zoektocht naar geschikte bouwsoftware.”


De gegevens die opgenomen zijn in onze databank werden ons rechtstreeks overgemaakt door de firma’s die de software ontwikkelden of commercialiseren. Een vermelding in de softwaredatabank mag met andere woorden niet beschouwd worden als een kwaliteitsgarantie voor de betrokken software. De databank tracht veeleer een globaal beeld te schetsen van alle beschikbare software voor de bouwprofessioneel.

Indien u zou vaststellen dat bepaalde gegevens onvolledig of niet correct zijn, zouden wij het op prijs stellen dat u ons hiervan op de hoogte brengt; nauwkeurigheid is immers in het belang van iedereen.

Mocht u als bouwprofessioneel bepaalde gegevens (adressen, telefoonnummers, …) niet terugvinden in de databank, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Afdeling ‘Beheer, Kwaliteit en Informatietechnieken’ (GeBe). Dit kan zowel per telefoon (02/716.42.11), per fax (02/725.32.12) als met behulp van dit aanvraagformulier.

 
Zoek bouwsoftware.