Betonic@ - een betoninformatiecentrum te Heusden-Zolder

Betonic@ Betonic@ beoogt de oprichting van een digitaal en hoogtechnologisch documentatie- en informatiecentrum voor de bouw- en betonsector. Het centrum zal zich vooreerst toeleggen op het verzamelen en digitaal beschikbaar stellen van betoninformatie. Via samenwerking en inzet van digitale hulpmiddelen wordt een optimale doorstroming van informatie naar de brede betonsector (materiaalproducenten, centrales van stortklaar beton, aannemers, prefabrikanten, ontwerpers, ...) nagestreefd. De ondersteuning en stimulering van advies- en begeleidingsacties en vormingsinitiatieven kunnen als finaal einddoel beschouwd worden.

Betonic@ I – de renovatie van de douchezaal

In een eerste fase werd geïnvesteerd in de renovatie van de nog niet gerenoveerde zijvleugel van het badhuis op de mijnsite van Heusden-Zolder, waar ook het Centrum Duurzaam Bouwen en het Virtueel Bouwcentrum van WTCB zijn gevestigd. De helft van deze zijvleugel werd omgetoverd tot een performant documentatiecentrum, met uiteraard een documentatie- en archiveringsruimte, en verder een onthaalruimte, bureaus voor de medewerkers, een ICT-lokaal en een consultatieruimte.

Deze renovatie werd in belangrijke mate gefinancierd met EFRO-steun in het kader van het Doelstelling 2 programma 2000-2006 voor Limburg en cofinanciering vanuit de Provincie Limburg. De werken werden begin 2009 beëindigd.

Een eerste evenement vond plaats op 9 mei 2009 in het kader van de open projectendag, georganiseerd door het provinciebestuur en de Gedeputeerde voor Economie en Europese Aangelegenheden Marc Vandeput naar aanleiding van de Dag van Europa.

Van in het begin van het Betonic@-project streefde het WTCB naar een intense samenwerking met de diverse betrokkenen van de sector. De aanvraag tot steun voor de renovatie, die in 2006 bij EFRO Limburg en de Provincie Limburg werd ingediend, kreeg dan ook de morele steun van alle spelers uit de betonsector, verenigd in het Infobeton.be platform, en van FEREB, de Belgische vereniging van specialisten in betonherstelling.

Betonic@ II – de uitbouw van het digitale documentatie- en informatiecentrum

Ondertussen heeft de samenwerking met de sector verder vorm gekregen. In 2008 werd immers door een consortium bestaande uit WTCB, Belgische Betongroepering, FORTEA en Infobeton.be een vervolgproject ingediend, dit keer in het kader van het nieuwe programma EFRO-Vlaanderen 2007-2013. Ook dit project werd voor steun vanuit EFRO Vlaanderen weerhouden. Het Betonic@ II - project zal tevens cofinanciering ontvangen vanuit de Vlaamse regering via het Hermesfonds.Het actieplan van dit tweede project spitst zich toe op de digitale ontsluiting van betoninformatie en de brede uitbouw van het partnership. Ook de ontwikkeling en implementatie van digitale hulpmiddelen voor informatieverspreiding en vormingsondersteuning zijn onderdeel van het werkplan. Het project ging van start op 1 april 2009 en loopt over 2 jaar tot 31 maart 2011.

Via Betonic@ kunnen bedrijven nu al beroep doen op de diverse diensten aangeboden door de partners van Betonic@. Zo zijn er bijvoorbeeld de reeds fel gedigitaliseerde bibliotheken van WTCB en FORTEA, de vormingen aangeboden door BBG en de innovatiestimulering aangeboden door WTCB, Infobeton.be en Laboratorium Magnel voor Betononderzoek in het kader van de technologische dienstverlening Prestatiegerichte Betonsoorten. Dankzij de intense samenwerking zullen al deze diensten immers indirect versterkt worden – er vindt immers heel wat informatie-uitwisseling plaats binnen het consortium. Op het digitale documentatie- en informatiecentrum zelf is het nog even wachten. Eerst moet de digitale dienstverlening verder vorm krijgen en digitaal beschikbaar gesteld worden.

Naar het einde van het project toe, d.w.z. begin 2011, zouden de eerste digitale diensten beschikbaar moeten zijn. Op het vlak van eigen publicaties en vorming zullen al eerder digitale initiatieven ontwikkeld zijn. Een volledige digitale ontplooiing kan verwacht worden omstreeks 2013. Om die ambities te kunnen waarmaken, zullen de doelstellingen stapsgewijze gerealiseerd worden aan de hand van nieuwe projecten.Contact:
Niki Cauberg
Jan Desmyter
Olivier Vandooren
Laure Deviaene
info@bbri.be of
betonica@bbri.be

Locatie:
Industrieterrein De Schacht nr. 1112
3550 Heusden-Zolder
 
Parking: Schachtplein Marktplein 7, Bus 1  
Openingsuren: Na afspraak via tel. 011-79.96.50

Partners:
http://www.betongroepering.be;
http://www.infobeton.be;
FORTEA, dienstencentrum van http://www.febelcem.be en http://www.fediex.be