De kostprijs van het advies

Het beantwoorden van mondeling en schriftelijk gestelde vragen brengt in principe geen kosten teweeg.

Na een bezoek ter plaatse (op vraag van een betrokken aannemer) wordt enkel een financiële tussenkomst gevraagd indien er een technisch verslag opgesteld dient te worden. De minimum basisprijs hiervoor bedraagt 125 € (excl. BTW).

Interventies, uitgevoerd op verzoek van een gerechtsdeskundige, worden gefactureerd naar rato van 720 € (excl. BTW) per dagprestatie van een ingenieur. Voornoemde kostprijs heeft zowel betrekking op het plaatsbezoek als op de eventuele redactie van het technische verslag.

In geval van specifieke analyses, studies, gespecialiseerde metingen, proeven en/of controleberekeningen wordt vooraf een prijsofferte opgesteld.