Het belang van technisch advies

Het technisch advies moet waardevol zijn voor alle betrokken partijen.
Hiertoe moet het advies :
  • zo volledig mogelijk zijn : daarom is het vergaren van een maximum aan relevante inlichtingen en vaststellingen erg belangrijk

  • deskundig zijn : het advies wordt zo nodig gebaseerd op oordeelkundig uitgevoerde metingen en/of proeven alsook op technische, wetenschappelijke vakliteratuur

  • objectief zijn : bij de beoordeling wordt zoveel mogelijk verwezen naar documenten met een officieel karakter.
Het advies van de afdeling ATA heeft een louter informatief karakter en is dus niet bindend.
Niettemin kan het als solide technische basis fungeren met het oog op een verzoening tussen partijen of in het kader van een gerechtsexpertise.