Wie kan technische vragen stellen en wanneer?

De afdeling Technisch advies staat ten dienste van alle bouwprofessionelen.
Particulieren kunnen met hun technische vragen daarentegen niet rechtstreeks terecht bij de ATA : zij dienen zich in eerste instantie te wenden tot de hen omringende vaklieden.

Vanuit deontologische overwegingen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten advies:
 • advies vóór de uitvoering van de werken :
  onder het motto "beter voorkomen dan genezen" hebben alle professionelen (d.w.z. zowel bouwondernemingen als ontwerpers, studiebureaus, technische diensten van administraties, technische scholen, ...) de mogelijkheid om het advies van de ATA in te winnen.
  Dit laat hen toe om misvattingen in de ontwerpfase te voorkomen, wat uiteindelijk alle bouwpartners ten goede komt!

 • advies tijdens en na de uitvoering van de werken :
  indien er zich toch onvolkomenheden, schade en/of betwistingen voordoen, is het van essentieel belang om een juiste diagnose te stellen.
  Een foutieve beoordeling en een onaangepaste herstelling kunnen immers soms schadelijker zijn dan het eigenlijke euvel.
  Desgevallend kan de ATA de bouwprofessionelen bijstaan.
  Dit gebeurt steeds in samenspraak met de betrokken uitvoerende aannemer(s).
Daarnaast kunnen ook gerechtsdeskundigen rekenen op de rechtstreekse technische bijstand van de ATA in het kader van hun opdrachten voor de rechtbank.