Waarover kan men vragen stellen aan de ATA?

De afdeling Technisch advies heeft een zeer uitgestrekt werkterrein.
Dit kan men verklaren door de talrijke partners in het bouwgebeuren, door de unieke ontwerp- en uitvoeringsmethoden, alsook door de individuele verschillen in onderhouds- en woongewoonten van de gebruikers.

De tussenkomsten van de ATA hebben voornamelijk betrekking op :
 • het maken van een doordachte keuze van bouwmaterialen en/of -systemen
 • het ontwerp van bouwwerken en hun detailleringen
 • het welslagen van de uitvoering
 • de kwaliteit en de beoordeling van de bouwwerken
 • de gebruiksvoorwaarden
 • de wijze en periodiciteit van het onderhoud
 • de evaluatiemethode van technische betwistingen en/of schade
 • het ter beschikking stellen van technische informatie zodat een minnelijke schikking in geval van bouwpathologie gemakkelijker kan nagestreefd worden
 • het op punt stellen van doeltreffende herstel- of renovatiewerken
 • het verlenen van rechtstreekse technische bijstand op verzoek van deskundigen die optreden in opdracht van de rechtbank
 • het meewerken aan preventieve acties zoals de opstelling van technische publicaties, deelname aan studiedagen en bouwbeurzen,...
 • het verstrekken van technisch-commerciële inlichtingen omtrent de op de bouwmarkt beschikbare producttypes, merken en firma's.
Kortom, alle vragen van technische aard die betrekking hebben tot het bouwgebeuren kunnen aan de afdeling Technisch advies gesteld worden.

Wij willen er echter wel op wijzen dat de ATA niet kan optreden als ontwerper en/of studiebureau en zich evenmin uitspreekt over vragen met een juridisch en/of financieel karakter.