De overdracht van kennis maakt een belangrijk deel uit van de taken van het WTCB.
Om aan deze opdracht te voldoen, voorziet het WTCB dan ook in een rechtstreekse bijstand aan de sector.
De partners uit het bouwbedrijf kunnen bij het oplossen van hun problemen bijgevolg een beroep doen op een brede waaier van WTCB-diensten, ze kunnen informatie inwinnen over het normatieve en reglementaire kader in België of zelfs onze hulp inroepen bij het beheer of de planning van hun activiteiten.