Publicatiedatum : februari 2012

9.1. Voorwerp

Men kan geconfronteerd worden met de onderlinge verbinding van verschillende types afdichtingen wanneer :
 • men een nieuw dak op een bestaand dak dient aan te sluiten
 • een gedeelte van het bestaande dak vernieuwd wordt (bv. bij herstellingen, het plaatsen van installaties, aanpassingen, de vervanging van doorvoeren, …)
 • bepaalde dakdetails afgewerkt worden met een vloeibare afdichting die op haar beurt waterdicht met de dakafdichting verbonden dient te worden (zie § 5.4.4).
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de onderlinge verbinding van diverse bitumineuze, synthetische en vloeibare afdichtingen. Voor de verklaring van de gebruikte afkortingen (EPDM, PVC, TPE, EVA, APP, SBS, PU, PMMA, …) verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar Bijlage 2.

De informatie die opgenomen is in dit hoofdstuk is gebaseerd op de ervaringen die ons overgemaakt werden door verschillende dakafdichters en fabrikanten. Gelet op de gestage technische evolutie binnen de sector, is het niet ondenkbaar dat bepaalde opties nog niet weerhouden werden. Het is dan ook raadzaam om er steeds de inlichtingen van de betrokken fabrikanten op na te slaan.

Men dient in deze context een onderscheid te maken tussen de compatibiliteit van twee materialen en hun duurzaam waterdichte verbindbaarheid. Het feit dat twee materialen onderling verenigbaar zijn (d.w.z. met elkaar in contact mogen komen), betekent immers niet noodzakelijk dat ze ook waterdicht verbindbaar zijn.

In de afbeeldingen uit dit hoofdstuk worden de bestaande en de nieuwe afdichting als volgt weergegeven :
 • bestaande afdichting :

  bestaande afdichting

 • nieuwe afdichting :

  nieuwe afdichting

Verbindingsstroken in een ander membraantype of die bestaan uit een vloeibare afdichting worden als volgt weergegeven :
 • verbindingsstrook in een ander membraantype :

  verbindingsstrook in een ander membraantype

 • verbindingsstrook die bestaat uit een vloeibare afdichting :

  verbindingsstrook die bestaat uit een vloeibare afdichting

De verbindingen worden als volgt aangeduid :
 • verlijming :

  verlijming

 • lasnaad (vlamlassen of lassen met warme lucht)

  lasnaad (vlamlassen of lassen met warme lucht)