Versie

7.3.2. Uitvoering op een lichte metalen draagconstructie

Indien er bewegingsvoegen voorzien moeten worden in een dakvloer uit geprofileerde staalplaten, zou de opstand bij voorkeur uit staal (afbeeldingen 91 en 92) of hout moeten bestaan. Er zijn twee uitvoeringen mogelijk :
 • met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afdichtingsmateriaal. Aangezien de oplossing uit afbeelding 91 wel de regendichtheid, maar niet de waterdichtheid kan waarborgen, dient de opstand in voorkomend geval zeker hoger te liggen dan de spuwers. Bovendien bestaat er bij deze uitvoering een groot risico op koudebruggen en discontinuïteiten in het dampscherm. Het gebruik ervan zou dan ook beperkt moeten worden tot gebouwen waarin er geen specifieke binnentemperatuur dient te heersen en er bijgevolg geen energie noodzakelijk is voor de verwarming of de koeling
 • met een ingewerkte, thermisch geïsoleerde metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afzonderlijke afdekkap (afbeelding 92).
 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Afdichting
 3. Opstand uit geplooide staalplaten (dikte ≥ 2 mm)
 4. Soepele mat uit minerale wol die de bewegingsmogelijkheid moet waarborgen (en waarvan de nominale dikte gelijk is aan het dubbel van de voegbreedte)
 5. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 6. Geprofileerde staalplaten
Afb. 91 Afdichting van de bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afdichtingsmateriaal.


 1. Thermische isolatie (waarvan de dikte afgestemd dient te worden op de geldende thermische regelgeving)
 2. Afdichting
 3. Muurkap
 4. Klang, beugel
 5. Bewegingszone van de afdichting
 6. Bevestiging van de houten plank
 1. Waterbestendige houten plank
 2. Thermische isolatie van de opstand
 3. Dampscherm (zie TV 215 [W3], hoofdstuk 6)
 4. Opstand uit geplooide staalplaat (dikte = 2 mm)
 5. Voegisolatie (soepele mat uit minerale wol, waarvan de nominale dikte gelijk is aan het dubbel van de voegbreedte)
 6. Geprofileerde staalplaten
Afb. 92 Afdichting van de bewegingsvoeg met een ingewerkte metalen opstand, die afgewerkt wordt met een afzonderlijke afdekkap.