Publicatiedatum : februari 2012

6.5. Uitvoering

De volgende principetekeningen geven aan hoe de afwerking van de dakrand dient te gebeuren en dit, voor daken met verschillende hellingen. Ondanks het feit dat in deze schetsen steeds gebruik gemaakt werd van een aluminium dakrandprofiel, blijven ze uiteraard ook geldig voor alle andere hiervoor vermelde afwerkingsmaterialen.